[9 maart 2024]

Op woensdag 9 maart was er een projectvergadering in het Wonderwoud op de grens tussen Gent en Lochristi. Onderwerp was het definitief vastleggen van het parcours van de MBT-lus van 3,5 km die in dit gebied gerealiseerd zal worden.

De grondwerken zijn door de natte winter wat minder goed opgeschoten dan gehoopt, maar nu was het toch tijd om het definitieve parcours af te spreken, zodat de aannemer de nodige voorbereidingswerken voor de route kan uitvoeren tijdens de komende weken.

Bij deze route zal optimaal gebruik gemaakt worden van de hoogteverschillen van de dijken en de duinen op het terrein en er komen ook singletracks door een aantal bosjes. Daarbij ging ook veel aandacht naar het vermijden dat de route te dikwijls de wandelpaden zou kruisen. Dit werd op een aantal plaatsen opgelost door meer reliëf te gebruiken dan gevraagd werd in ons voorstel.

Na 3 uur op het terrein waren alle partijen het eens over de route en het resultaat ziet er veelbelovend uit. Het wordt alvast niet de gebruikelijk platte route die we in deze streek gewoon zijn.

In de periode mei en juni wordt de definitieve track dan uitgevlagd en aangelegd. Opening wordt voorzien in september 2024.

LET OP: het terrein is nog niet toegankelijk; omwille van de vele regen en grondwerken is er hier en daar drijfzand!


[26 november 2023]

Op 26 november waren we aanwezig op de 1e werfwandeling van het Wonderwoud. We werden er rondgeleid door de projectleider en konden de grote terreinwerken bekijken. Hoogteverschillen genoeg om er een leuk MTB-parcours aan te leggen.

Door het slechte weer van de afgelopen weken hebben de werken wel enige vertraging opgelopen, maar voorlopig blijft de voorziene werfvergadering voor het uitzetten van de grote MTB-lus wel voorzien op 24 februari.

We zijn nog op zoek naar mensen die mee willen helpen om routes te zoeken die het Wonderwoud kunnen verbinden met het MTB-netwerk van Sport Vlaanderen in Gent en Lochristi.
Interesse? Neem contact op met regio.oostvlaanderen@mbfvlaanderen.be


[29 augustus 2023]

Dinsdagmiddag 29 augustus 2023 was het de officiële start van de werken aan het Wonderwoud in Gent en Lochristi.

Onze MBF coördinator voor Oost-Vlaanderen was daar in het goede gezelschap van de top en veel medewerkers van ANB, de burgemeester van Gent en de bevoegde schepen van Gent en Lochristi. Na enkele speeches door de projectleider van ANB, de nieuwe administrateur generaal en de Gentse schepen voor openbaar groen werd de symbolische eerste spadesteek gezet, waarbij de Gentse burgemeester zich zeer bedreven toonde in de bulldozer.

Op vrijdag 23 februari 2024 worden we verwacht voor een werfbezoek om de grote MTB-lussen uit te zetten; tegen dan zouden de grote grondwerken afgelopen moeten zijn.

Eind 2024 volgt dan een nieuwe afspraak voor de opening van de eerste 35ha van deze 4e Gentse groenpool met MTB-lus.


[25 april 2023]

Tussen oktober 2022 en maart 2023 werd de bouwvergunning voor het gebied toegekend. De grondwerken op het terrein starten na het bouwverlof en zullen tot eind 2023 duren.

Op 25 april ging er een vergadering door tussen de groendienst van stad Gent, ANB, Sport Vlaanderen en MBF. Daarbij ging het over de realisatie van de grote MTB lus en de 3 technische parcours die in het gebied moeten komen.

In eerste fase zal de grote lus aangelegd worden en nadat alle grondwerken uitgevoerd zijn, wordt bekeken om de technische lussen aan te leggen. Daartoe wordt in oktober een terreinbezoek georganiseerd om de grote lus uit te vlaggen. Deze lus zal grotendeels over de dijken aan de rand van het gebied gelegd worden. Ik oktober moeten de dijklichamen er al liggen en kan het parcours uitgevlagd worden, zodat het bij de finalizatie van de grondwerken aangelegd kan worden.


[4 oktober 2022]

Rond Gent worden 5 groenpolen ontwikkeld: het Parkbos, de Gentbrugse Meersen, de Vinderhoutse Bossen, de Bourgoyen-Blaarmeersen-Ossemeersen en als laatste het Wonderwoud. De groenpool Wonderwoud ligt deels op het grondgebied van Oostakker (Gent) en deels op het grondgebied van Lochristi. 

De toekomstige groenpool wordt ca. 200 hectare groot (zo’n 250 voetbalvelden) en wordt vanaf 2023 in verschillende fases gerealiseerd, waarbij in 2023-2024 de 1e fase gerealiseerd zal worden. In de groenpool zal veel ruimte zijn voor recreatie. In dit wild groeiende bos komen heel wat spelmogelijkheden, belevingsplekken en een verrassende uitkijktoren van waaruit je de 3 torens van Gent kan zien! Verder zal je er kunnen wandelen, fietsen, in de zon liggen, van de natuur genieten, … Je kan hier meer over lezen in op de project-website.

Ligging van het Wonderwoud in Gent (bron Google maps)

Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) heeft samen met de Stad Gent, de gemeente Lochristi en de Vlaamse Waterweg een ontwerp inrichtingsplan voor de deelgebieden noordwestelijke arm, zuidwestelijke arm en militair domein uitgewerkt. Ze vormen samen het gebied dat in fase 1 zal worden ontwikkeld. Hier kan je de originele projectnota lezen. Enkele beelden van het gebied die gemaakt zijn tijdens een terreinbezoek vind je hieronder.

Onze regio-coördinator voor Oost-Vlaanderen, Piet Coussens, had met de beschikbare informatie geconcludeerd dat het plan vooral inzet op wandelen en spelmogelijkheden, maar dat er geen infrastructuur voor MTB voorzien wordt, ondanks het feit dat MBF Vlaanderen vorig jaar uitgenodigd werd op een overlegvergadering vanuit de sportdienst van Gent om hierover advies te geven.

Hij heeft dan ook contact opgenomen met de projectleider van ANB en de coördinator van de groendienst van Stad Gent en een gesprek gevraagd met beide personen. Naar dat gesprek op 29 september 22 heeft MBF ook Kevin Van Hoovels van Cycling Vlaanderen meegenomen, want we vinden samenwerking binnen onze sector belangrijk.

Een overzicht van het MBFv-voorstel

Tijdens dit gesprek werd de mogelijkheid besproken om toch een lusvormig MTB-parcours van meer dan 3 km aan te leggen binnen het projectgebied en ook enkele technische trails te realiseren. Het was een goed gesprek waarop een aantal voorstellen afgetoetst werden.

Deze voorstellen werden in een projectvoorstel gegoten dat door MBF en Cycling Vlaanderen samen ingediend werd op 15 oktober binnen de periode van het openbaar onderzoek.