Samen sterk voor de toekomst van het off-road fietsen in Vlaanderen en België!

Het is iets wat al jaren leeft, maar de recente corona-situatie heeft het probleem nog veel duidelijker gemaakt: het is in onze bossen en natuurgebieden drukker dan ooit. Hierdoor ontstaan er spanningen. Mountain- en gravelbikers en organisatoren van evenementen stoten op problemen zoals verbod op doorgang en weigering van vergunningen. Mountainbiken en gravelbiken zijn erg populair en vaak wordt vergeten dat het milieuvriendelijke sporten zijn met een lage impact op de natuurlijke omgeving, indien ze wordt uitgeoefend op duurzaam aangelegde paden. Dat is de basis waarop MBF Vlaanderen werd opgericht.

Mountain- en gravelbiken is geen misdaad

De huidige wetgeving met betrekking tot de toegang van natuurlijke gebieden en bossen is in veel opzichten achterhaald en maakt het niet mogelijk om de problemen op het terrein doeltreffend aan te pakken. Ondertussen worden er door mountainbikers ook steeds meer nieuwe paden aangelegd, wat problemen veroorzaakt.

Daarnaast zorgt ook de toenemende populariteit van het gravelbiken voor vergelijkbare problemen op de veldwegen. Daarom maken we binnen onze vereniging geen onderscheid tussen beide types off-road fietsers.

MBF Vlaanderen komt daarom met een charter waarin een positieve houding en respect voor de natuur centraal staan. We hebben ook concrete voorstellen uitgewerkt die we bij elke gelegenheid aan de overheid overmaken.

Om onze stem te laten horen, hebben we een grote meerwaarde: het grote aantal off-road fietsers in Vlaanderen. Door ons charter te ondertekenen, geef je jouw steun aan de handelswijze van MBF Vlaanderen, haar lijst met voorstellen en de gedragscode. Op deze manier kunnen we aan de openbare instanties, de politiek en de bevoegdheden die instaan voor alle besluitvormingen aantonen dat we een groot draagvlak hebben.

Organigram

MBF Vlaanderen werkt nauw samen met MBF Belgium.

MBF Belgium werkt als antennevereniging onder de koepel van MBF France

Via MBF France zijn we lid van The International Mountain Bicycling Association (IMBA)

Medewerkers

Op de pagina “Medewerkers” vind je onze vrijwilligers

Ons steunen?

Mountain Bikers Foundation Vlaanderen vzw is nog niet zo lang opgericht en we zijn nog volop bezig ons netwerk uit te bouwen.

Als jonge belangenverdediger voor de Vlaamse mountainbiker is het op dit moment nog roeien met beperkte financiële middelen.

Vind je ons een interessante organisatie, dan zouden wij het fijn vinden als je lid zou willen worden; dat kan al vanaf €6,00. Klik op de knop hieronder

Vind je ons een interessante organisatie, maar zie je lid worden niet zitten? We appreciëren elke financiële bijdrage aan onze werking. Dat kan door een gift op onze bankrekening BE90 7310 5305 5032. Elke euro wordt besteed aan het behartigen van uw belangen naar lokale en bovenlokale overheden. Wij kunnen helaas geen fiscaal attest afleveren, maar voor grote giften kan je van ons wel een factuur krijgen.