In oktober kwam een voorstel voor een toegankelijkheidsregeling voor het Kravaalbos in Aalst en omstreken in openbaar onderzoek.

In het huidige ontwerp van toegankelijkheidsregeling merken we dat het Kravaalbos volledig voorbehouden wordt voor wandelaars, terwijl de inrichting van de paden van die aard is dat conflictvrij medegebruik door mountainbikers bijna overal perfect mogelijk is, gezien de meeste paden 2 tot 3 meter breed zijn.

Onze MBF-man ging ter plaatse en schreef een behoorlijk dossier bij elkaar om als bezwaarschrift op te sturen.

Wij stellen bijgevolg voor om in het gebied een aantal dreven en paden open te stellen voor gemengd gebruik door wandelaars en mountainbikers.

  • Pad 3 kan best opengesteld worden voor alle gebruikers, omdat het anders een zeer interessant ander pad (groene puntjes op de kaart) blokkeert.
  • De aanpassing waarvoor we zouden willen pleiten is om in het Kravaalbos het traject 1, 2, 3, 4.1, 4.2 en 5 ook open te stellen voor mountainbikers.
  • Mogelijks is er hier een minder interessante situatie, gezien pad 2 eerder smal is, waardoor er potentieel conflicten kunnen ontstaan tussen wandelaars en Mountainbikers, doch gezien de druk op de Vlaamse bossen sinds het einde van corona weer genormaliseerd is, kan volgens ons volstaan worden om via een bordje dit pad te delen.