[2 februari 2023]

Donderdag 2 februari 2023 heeft onze regioverantwoordelijke voor West-Vlaanderen een zeer positieve ontmoeting gehad met de lokale ANB boswachter van het domein Ryckevelde in Sijsele.

N.a.v. ons bezwaarschrift over de toegankelijkheidsregeling voor het domein Ryckevelde, dat je kan lezen op deze link, is men begonnen met de aanleg van een nieuw traject van +/- 6km aaneengesloten nieuwe single-tracks door onontgonnen gebied in combinatie met bestaande offroad-verbindingen.

De officiële opening is voorzien voor dit voorjaar!


[15 december 2022]

Kampveld en Ryckevelde, dat zijn een goed en een slecht voorbeeld op slechts een boogscheut van elkaar in het Brugse Ommeland.

Kampveld

Laat ons beginnen met het goede nieuws. In het domein “Kampveld” in Oostkamp hebben we gemerkt dat we de huidige mountainbike-faciliteiten alsook het voorstel van nieuwe paden zeer goed vinden!

Het is een mooi voorbeeld van een natuurdomein waar gevarieerde offroad-paden mogelijk gemaakt werden zonder in het kwetsbare centrum van het natuurgebied te komen. De paden volgen elkaar mooi op, zijn smal en samen met het kunstmatig aangelegde niveauverschil maakt dit de uitdaging iets groter.

Het bestaande MTB-pad is aangeduid in het geel

er zijn eigenlijk maar 2 verbeteringen die we kunnen voorstellen

  • Om een veilige aansluiting te maken met Nieuwenhove (Domein Erkegem) lijkt het ons aangewezen om het aangeduide paarse pad 1 ook open te stellen voor fietsers. Dit als alternatief voor de drukke Kampveldstraat waar er intens (industrie)transport is. Op die manier kan er een meer veilige doorsteek gemaakt worden voor offroad-fietsers die van (of naar) noordelijk gelegen routes komen (of gaan) zoals Ryckevelde of de Sport Vlaanderen route Beernem.
  • Op het einde van de volledige lus rond Kampveld komt het pad uit op de Schaerestraat (thv de splitsing met de Akkerstraat) waarna er 300m op de smalle Schaerestraat moet gefietst worden tot aan de kruising Rooiveldstraat. Het lijkt ons aangewezen om het brede bestaande pad (zie kaart, nr.2) open te stellen voor fietsers om op die manier 200m extra verkeersvrij te kunnen fietsen.

Ryckevelde

Zo goed Kampveld was, zo zwak is Ryckevelde.

Het stelt ons uitermate teleur dat er, los van het bestaande pad dat deel uitmaakt van een Sport Vlaanderen route, nagenoeg nergens een noemenswaardig, laat staan een uitdagend, offroad-fietstraject aanwezig is. Dit in volledige tegenstelling tot het voorstel van toegankelijkheidsregeling voor het gebied Kampveld wat door hetzelfde AVES-team beheerd wordt.

Overleg met onze gids voor het domein Ryckevelde

Concreet voor het domein Rijckevelde hebben we op het overzichtskaartje, dat deel uitmaakt van het voorstel tot toegankelijkheidsregeling, 6 concrete voorstellen gedaan om bestaande paden open te stellen. De combinatie van de nummers 1 tot 3 zou een mooie, uitdagende, lus kunnen vormen die tegemoet kan komen aan de verzuchtingen van de natuurminnende fietsers in het gebied.

Onze 6 voorstellen voor verbeteringen aan de MTB infrastructuur
  • Bestaand pad 1 (meest zuidelijke paarse lijn) werd ooit aangelegd als offroad-verbinding tussen het bestaande pad langs de loweide (streepjeslijn) en de Heemtuin. Idealiter wordt deze uitgebreid met 1’ die een verbinding maakt met de verharde weg buiten het domein.
  • Speelzone 2 : Vandaag wordt alle fietsverkeer op de centrale as gedwongen wat tot gevaarlijke situaties kan leiden tussen recreatieve fietsers en sportieve fietsers. De rechte Abdijenroute/Oud Spoorwegpad is een verkeersintensief fietspad, indien hierop ook de sportieve fietsers gedwongen worden is het risico op ongevallen groter. Een lang, recht, goed aangelegd pad leidt automatisch tot een hogere snelheid, vooral voor goedgetrainde sportieve fietsers. Naast deze fietssnelweg ligt een speelzone, inclusief een kunstmatig opgehoogde zone. Ons voorstel zou zijn om een uitdagend traject dwars door de speelzone te voorzien naar analogie van Kampveld; indien het traject voldoende bochten en hoogteverschillen bevat zal de snelheid automatisch halveren en het risico op ongevallen tussen verschillende gebruikers zal te verwaarlozen zijn.
  • Verbinding in de militaire zone: De oud-militaire zone biedt de mogelijkheid om het gebied te ontsluiten. Het gebied kent voorlopig weinig recreatiedruk; er is enkel een trail-looppiste. Een bijkomend smal mountainbike pad lijkt ons perfect mogelijk. De blijvende aanwezigheid van een militaire opleidingscentrum alsook de inkleuring van het gebied als volledige speelzone duidt erop dat er niet veel kwetsbaar natuurgebied is dat gevrijwaard dient te worden. We zien dan ook geen enkel motief om deze paden niet open te stellen.
  • Verbinding kasteel: om de economische belangen van de horeca-uitbating te vrijwaren lijkt het ons nuttig om een verbinding te behouden tussen de centrale assen en de mountainbike lus rond het domein. De huidige verbinding komt in het voorstel te vervallen omdat die langs het terras van het kasteel loopt

Op de Strava Heatmap hieronder kan je duidelijk zien dat de voorstellen 1, 3 en 4 in de praktijk reeds veelvuldig gebruikt worden wat het belang van de vraag nogmaals onderstreept!

De Strava-heatmap van het gebied Ryckevelde

Lees hier onze bezwaarschriften:

Het bezwaarschrift werd ingediend op 15 december. Afwachten maar;