Natuurpunt heeft voor zijn reservaatpercelen in het gebied Kalkense Meersen een voorstel van toegankelijkheidsregeling opgesteld. Het gebied bestaat uit een lappendeken van terreintjes waartussen zich een padennetwerk bevindt waarvan een aantal druk gebruikt wordt door Mountainbikers.

(c) Natuurpunt Kalkense Meersen

Op het voorstel voor toegankelijkheidsregeling staat een belangrijk pad expliciet opgenomen als toegankelijk voor fietsers, maar een tweetal andere belangrijke paden ontbreken.

Mogelijks grenzen deze paden aan een van de natuurterreinen en vallen ze zo buiten de toegankelijkheidsregeling, maar het is onduidelijk op de kaart en dus bestaat de kans dat ze mee opgenomen zijn in de toegankelijkheid, en dus niet langer toegestaan zullen zijn voor fietsers.

De betrokken paden in het noordelijk deel (links) en het zuidwestelijk deel (rechts) in het oranje aangeduid

Ondersteun je mee ons bezwaarschrift? Hieronder kan je het lezen en ook je naam eronder zetten; dan geeft je naam ons bezwaarschrift meer gewicht.

Je mag natuurlijk altijd ook zelf een bezwaar indienen op basis van ons bezwaar. Dat telt dan mee als een origineel bezwaarschrift en is een stuk sterker dan ons bezwaar gewoon onderschrijven. Laat dat dan wel weten aan regio.oostvlaanderen@mbfvlaanderen.be of duid het aan via dit formulier.

We sluiten deze actie af op 3 januari 24.

Overweeg je ook even of je ons niet zou steunen door lid te worden voor 2024? Dat kan vanaf €6.