Natuurpunt heeft voor zijn reservaatpercelen in het gebied Molenheide in Aarschot een voorstel van toegankelijkheidsregeling opgesteld. Het gebied bestaat uit een lappendeken van terreintjes waartussen zich een padennetwerk bevindt dat druk gebruikt wordt door Mountainbikers.

Op het eerste zicht staat de wandelaar centraal, maar worden toch de belangrijkste fietspaden opengehouden. Wanneer we echter meer in detail gaan kijken, dan blijkt het toch zo te zijn dat die belangrijke fietspaden slechts stuksgewijs toegankelijk blijven voor fietsers. Een aantal paden zijn onvolledig of onzorgvuldig aangeduid.

Zoals op de kaart hieronder te zien is, hebben we opmerkingen geformuleerd op minstens 5 punten

We hebben een onderschrijvingscampagne gevoerd voor dit bezwaarschrift en meer dan 150 mensen hebben ons bezwaar onderschreven, waarbij er ook 40 mensen een eigen bezwaarschrift ingediend hebben.

Overweeg je ook even of je ons niet zou steunen door lid te worden voor 2024? Dat kan vanaf €6.