[8 februari 2024]

MBF Vlaanderen had, samen met een lokale biker, een afspraak met de Groendienst en de Sportdienst van Stad Gent rond de inrichting van het huidige gebied van De Zandbergen in Wondelgem.
Een deel van het terreinbezoek was om het MTB-deel af te scheiden van het natuurgebied. Daarna werd ook gekeken naar de renovatie en aanpassing van de bestaande trails.

Hierbij werd de hulp van de Groendienst toegezegd voor het opruimen van de vele omgevallen bomen en zullen er ook een aantal camions grond aangevoerd worden om de trails bij te vullen, want nu liggen er veel te veel plassen op.

Realisatie van dit alles wordt voorzien vanaf de zomer 2024.


[26 mei 2023]

Nu de plannen voor de heraanleg van het kruispunt van de R4 met de Zeeschipstraat in Wondelgem definitief zijn en we inzage kregen in de plannen, organiseerde de groendienst van stad Gent op 26 mei een overlegvergadering met de sportdienst van stad Gent en de regio-coördinator voor Oost Vlaanderen van MBF.

Er werd dieper ingegaan op de plannen en de mogelijkheden en beperkingen voor het aanleggen van een technisch parcours op de site. Op basis van dit overleg werden een aantal vragen gesteld aan de projectcoördinator van de bouwwerken.

Wordt vervolgd.


[18 januari 2023 – 25 februari 2023]

Woensdag 18/1/23 was er een verkennend terreinbezoek aan de Zandbergen in Wondelgem (Gent).
Met mensen van de groendienst en de sportdienst van stad Gent werden de mogelijkheden voor de herinrichting van het bestaande bosje met MTB-parcours bekeken. Het was een interessante ontmoeting waarbij bleek dat je met natuurlijke materialen de wensen van mountainbikers kan verzoenen met de doelstellingen voor de natuurbescherming in het gebied.

Daarna werden de ogen gericht op de mogelijkheden die de komende heraanleg van het kruispunt van de ring R4 met de Zeeschipstraat in Wondelgem biedt om in de toekomst een echt technisch parcours aan te leggen. De vertegenwoordiger van Sport Vlaanderen, Philippe Vande Velde, zal initiatief nemen om de voorstellen van MBF Vlaanderen bij het Agentschap Wegen en Verkeer aan te kaarten. Dit is evenwel een plan op lange termijn, want die heraanleg duurt nog minstens 5 jaar.

Het rode gebied is de potentiële uitbreidingszone (op de kaart met de nieuwe verkeerswisselaar van de R4 met de Zeeschipstraat)

Ondertussen werd door Sport Vlaanderen de officiële vraag gesteld aan het Agentschap Wegen en Verkeer om op dit terrein een MTB-parcours aan te leggen. Midden februari vernamen we dat deze vraag ondertussen op de officiële vergadering van “De Werkvennootschap”, de aannemer van de Vlaamse Overheid, gekomen is en dat men bij de sportdienst van Stad Gent advies gevraagd heeft over de vereisten.

Wordt vervolgd…


Wat vooraf ging

De toegang voor mountainbikers in dit speelbosje in het noorden van Gent (soms ook bekend als “Het Houtjen”) staat ter discussie, nav. een nieuwe visie van de stad op de natuurwaarde van dit gebied.

Er werd eind juni door MBF Vlaanderen, samen met de lokale betrokken clubs MTB Gent en jeugdwerking Jes, die zeer actief is in het bosje, een voorstel ingediend via de wijkregiseur om het bos toegankelijk te houden voor de jeugdwerking en voor de mountainbikers.

Op 18 november kregen we het nieuwe voorstel van het beheersplan ter inzage en blijkbaar werd voor een belangrijk deel aan onze verzuchtingen tegemoet gekomen.

Op de linker foto is de originele situatie te zien, waarbij alle paden door mountainbikers gebruikt werden.

Op de middenste foto zijn het geel gearceerde gebied en de geel gestipte paden toegankelijk voor MTB; op zich is dit het belangrijkste gedeelte van het bos met de meeste hoogteverschillen.

Helaas wordt een belangrijk deel van het bos afgesloten zoals op de rechter foto te zien is, zodat de zwarte paden op de middenste foto enkel voor wandelaars gaan zijn.

Meer info of zin om hieraan mee te werken? Mail naar regio.oostvlaanderen@mbfvlaanderen.be