[26 januari 2024]

Herentals beschikt over een zeer populair en intensief bereden mountainbikenetwerk dat zich uitstrekt rond en over de Kempische Heuvelrug. Dit netwerk bestaat uit verschillende lussen waar de “rode lus” er een van is.

Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete ontwikkelde een “landschapsbiografie” voor het gebied. Omwille van de toenemende erosie op de heuvels vragen het Regionaal Landschap en het Agentschap Natuur en Bos om de heuvels van de Kempische Heuvelrug in de toekomst zoveel mogelijk te vrijwaren voor mountainbike.

Vanuit deze context werd gevraagd om na te denken over een alternatieve rode lus die de grote heuvels vrijwaart. In juni 2022 werd aan MBF Vlaanderen gevraagd om mee na te denken om de rode lus van Herentals te hertekenen.

De rode lus is populair omwille van het attractief karakter. De zones die gevraagd worden om te vrijwaren, de springberg en de berg aan de Toeristentoren, zijn net het meest attractief omwille van de hoge hellingsgraad. Om mountainbikers daar te weren (en het “wildrijden” tegen te gaan) zal dus een minstens een even attractief alternatief moeten aangeboden worden.

Samen met ervaren lokale mountainbikers, de Sportdienst van Herentals, Sport Vlaanderen en MBF Vlaanderen werd op 10 augustus 2022  een voorstel uitgewerkt.

Dit voorstel werd besproken met Regionaal Landschap Kleine en grote Nete en Agentschap Natuur en Bos. Zij vroegen om het voorstel te herwerken en Springberg en de berg aan Toeristentoren er uit te halen. Er werden nieuwe stukken aangereikt om te ontdekken.

Op 8 augustus 2023 werd een 2e voorstel uitgewerkt. Bij dit voorstel werd rekening gehouden met volgende zaken:

  • overlap met andere routes en paden zoveel mogelijk vermijden. 
  • Er werd in het voorstel gestreefd om in de route voldoende hoogteverschillen, singletracks en beleving te verwerken zodat het nieuwe parcours niet op attractiviteit moet inboeten. 

Ook dit voorstel werd niet goed onthaald door Regionaal Landschap Kleine en grote Nete en Agentschap Natuur en Bos.

Eind 2023 werd een voorstel van de Sportdienst Herentals afgekeurd door Sport Vlaanderen en MBF Vlaanderen wegens te weinig mountainbike technische stukken in het parkoers.

Dit plan werd door onze lokale medewerker hertekend met meer single-tracks en enkele heuveltjes extra.

Begin januari 2024 is dit plan opnieuw ingediend bij Regionaal Landschap Kleine en grote Nete en Agentschap Natuur en Bos ter goedkeuring.

We zijn nu in afwachting…