De mountainbike-routes van Sport Vlaanderen dateren al van een heel eindje terug en zijn niet meer aangepast aan de huidige vraag van de gebruikers. Een aantal Vlaams Brabantse gemeenten zijn dan ook bezig met projecten om ze te “renoveren” en te “upgraden”. Voor een aantal van deze projecten zijn wij betrokken partij.

Ternat

We kregen het signaal van de sportdienst om de Sport Vlaanderen MTB-route te renoveren en worden mede door Sport Vlaanderen rond de tafel gevraagd. Ondertussen vonden we een aantal personen die aan deze renovatie zullen meewerken. Eerste meeting half januari.


[22 november 2023]

Rotselaar

Op 22 november hebben er gesprekken plaatsgevonden omtrent de vaste route van Sport Vlaanderen in Rotselaar. Daar was MBF Vlaanderen ook bij betrokken, naast de gemeente Rotselaar, Sport Vlaanderen en de MTB club “De Rotselaarse vrienden”. Het doel was om voorstellen voor aanpassingen te doen en ideeën te verzamelen om tot een nieuw voorstel te komen. Volgende punten kwamen aan bod:

  • Ideeën voor verbetering van de blauwe Sport Vlaanderen route
  • Voorstel voor een nieuwe MTB-route in Rotselaar.
  • Zoeken naar een locatie voor een skill park
  • Organisatie van een “Start to mountainbike”

Ondertussen hebben we voorstellen gedaan voor locaties voor het Skillpark en voor de blauwe Sport Vlaanderen lus.