[29 juni 2023]

Sinds de laatste update ging het project in een stroomversnelling. Meer en meer groeien beleidsmakers en MBF dichter naar elkaar toe, open en transparante communicatie zorgden voor heel wat ogen die opengingen en dit langs beide zijdes.

Het nieuwe beheersplan voor Meerdaal-Mollendaal werd voorgesteld en we kregen alle partijen rond de tafel en op het terrein. Zo kregen we de gemeentes Leuven, Bierbeek en Oud-Heverlee rond de tafel samen met ANB, Sport Vlaanderen, Cycling Vlaanderen en het Walden project te Kattevennen (Genk) op 27/04/2023. Daar demonstreerde Sport Vlaanderen een aantal aspecten van onze sport en de interactie met de natuurlijke omgeving.

Hier kregen alle partijen meer inzicht in wat wij als mountainbikers op onze verlanglijst hebben, maar ook hoe we dat duurzaam en met het oog op de natuur kunnen verwezenlijken.

Met heel wat huiswerk en denkwerk werd een eerste deadline bepaald en kwamen we opnieuw samen, ditmaal bij ANB zelf op 22/06/2023.

Ondertussen staan de neuzen allen in dezelfde richting. Walden deed alvast enorm veel onderzoek naar mogelijkheden, de gemeentes hebben er duidelijk zin in, Sport Vlaanderen is enthousiast. MBF zal een nieuwe creatieve route uitstippelen die rekening zal houden met heel wat punten, creatieve oplossingen zoeken waar ook ANB voor open staat. Tegen Oktober zouden we een gedetailleerd plan moeten kunnen voorleggen waarmee we vanaf dan aan de slag kunnen.

Nooit zag het er beter uit voor de mountainbikers in Meerdaal-Mollendaal.


[2 juni 2022]

In mei 2021 vonden de eerste verkennende gesprekken plaats tussen MBF en het hoofd van de Brabantse wouden en de regionale verantwoordelijke boswachter. Dit nadat nagenoeg alle illegale singeltracks afgesloten werden. 

In dit gesprek werd het duidelijk dat de mountainbiker zich aan de wet zal moeten houden en op de opgegeven paden dient te blijven. Na veel discussiëren en incasseren met MBF begreep ANB dat de noden van de huidige mountainbiker anders liggen. Liefst zien ze een ontwikkeling buiten hun gebieden en bevestigden bereid te zijn een kleine spot alvast op te nemen in een nieuwe toegankelijkheidsregeling, mits strenge voorwaarden. 

Eveneens wezen ze een terrein aan voor en groter project waar de meer freeriders aan hun trekken zullen komen na de sluiting van de Helispot en Sterbike. 

Zeer positief en een eerste stap in de goede richting. We bleven wat op onze honger zitten ivm het bosgebruik zelf. Echter werd er beloofd verder na te denken hoe de toegelaten paden voor mountainbikers “opgeleukt” kunnen worden. 

De uitvoerende boswachter was open minded en ging eveneens in gesprek met de door ons opgerichte werkgroep voor Bertem Bos, aangezien hier dezelfde problematiek gold. Gesprekken vonden plaats, rekening werd gehouden met verbindingen en gevoelige boszones, allemaal goed nieuws aangezien de toegankelijkheidsregeling in Bertem dermate achterhaald was en nagenoeg 90% van alle paden illegaal zijn. 

Contacten met de gemeente, sport Vlaanderen, Cycling Vlaanderen werden gelegd om alvast de haalbaarheid van het grotere project aan de rand van Meerdaalwoud (St-Joris-Weert) te polsen. Ook hier werd het idee enorm enthousiast onthaald en kregen we positief advies van stedenbouw voor de realisatie van jumps (je hebt een bouwvergunning nodig per hoop aarde…) 

Toen bleef het stil; aan een tempo van 1 antwoord per maand kwam er weinig schot in de zaak. De uitvoerende boswachter bleek vertrokken en er was nog geen nieuwe in het vooruitzicht. 

Ondertussen ontluikt het voorjaar van 2022, gelukkig werd een nieuwe boswachter aangeduid en staat deze eveneens open voor verdere gesprekken. Echter voert deze een dubbele functie uit tot Halle bos. Uiteindelijk werd een nieuwe afspraak verkregen en werden we onthaald door een geïnteresseerde boswachter die de samenwerking met MBF begreep en mogelijkheden zag die win-win kunnen zijn. Deze boswachter wil de ganse toegankelijkheidsregeling opnieuw bekijken en rekening houden met alle bosgebruikers, een enorme denkoefening. Helaas zijn de dossiers van de vorige boswachter niet tot bij hem geraakt en is deze niet op de hoogte van eerder gemaakte afspraken, wat dus vooral voor het grotere project een domper was. 

Een eerste stap was het verwijderen van de verbodsborden te Bertem. Daarna dient het bos in kaart gebracht te worden, om pas hierna een concreet voorstel op tafel te leggen, wat we ten zeerste appreciëren. Paden herleggen naar hun oorsprong (chicanes die rechtdoor getrokken werden bv) mogen reeds aangepast worden, echter verwijderen ijverige wandelaar/bikers deze barricades en bekijken we hoe we dit kunnen communiceren/aanpakken. 

Voor Meerdaal werd er een “droom” technische route opgemaakt als leidraad voor een nieuwe toegankelijkheidsregeling. Ondertussen zijn we enkele honderden mails verder en wachten we op een volgende stap. 

Info of vragen? mail naar regio.vlaamsbrabant@mbfvlaanderen.be