[17 december 2023]

We hebben van de provincie O-Vl een tegenvoorstel gekregen voor de onderhandelingen rond het Kloosterbos in Wachtebeke.

  • Aan de ene kant hebben we zo goed als een akkoord over een nieuwe toegang van de SV MTB route en een nieuw stuk pad in het noordwestelijke deel van he bos dat nu verboden is. Dat is een goede zaak
  • Het nieuwe traject zou via de zuidoostelijke randdreef lopen en dat is een verbetering tov. de huidige brede dreef die wat verder in het bos ligt.

Anderzijds blijven we aan de oostkant toch op onze honger zitten.

  • Het tegenvoorstel om grotendeels via het brede centrale oost-west pad de lus te sluiten is minder interessant dan wat wij voorgesteld hadden en daarom gaan we alsnog een ander traject voorstellen.

Het evolueert dus in de goede richting; van de huidige 3,5 km paden zitten we in het tegenvoorstel al aan 4,7 km en je kan nu ook een gesloten lus maken in het bos.


[3 december 2023]

In het nabije verleden en ook nog op vandaag wordt er heel veel gefietst in het Kloosterbos; er loopt een MTB-route van Sport Vlaanderen door, maar er zijn ook zandduinen aanwezig die uitnodigen om te crossen.

Gezien er voor het Kloosterbos ook nogal wat ecologische doelstellingen nagestreefd worden leidt dat tot een conflict tussen het recreatief gebruik en de ecologische doelstellingen. In 2018 gingen de provinciale diensten dan ook over tot het proberen ontmoedigen van mountainbike in het Kloosterbos, oa. door het versperren van paden die gebruikt werden voor mountainbike in het bos.

Onder impuls van Geert De Bock uit Wachtebeke werden pogingen ondernomen om in overleg te gaan met de provincie, maar ondanks alle constructieve pogingen vanuit de mountainbike-community lag het probleem op dat moment nog te gevoelig om tot een oplossing te komen.

Sinds meer dan een jaar doet de regio-co√∂rdinator van MBF Vlaanderen voorzichtige pogingen om in gesprek te komen met de bevoegde personen binnen de provincie Oost-Vlaanderen. In maart 23 lukte het ons om een gesprek te hebben, omdat de provincie ook op zoek was naar een aanspreekpunt om ‘het probleem’ van het mountainbiken in hun gebieden op te lossen. Er bleek een wil te zijn om tot een consensus te komen.

Het huidige parcours van de Sport Vlaanderen MTB-route loopt 3,5 km door het Kloosterbos

Momenteel loopt er 3,5 km mountainbikeroute van Sport Vlaanderen door het bos (de rode lus van Wachtebeke). Het idee is om deze route te verlengen door een nieuw parcours door het bos uit te tekenen dat een stuk interessanter is dan het huidige parcours dat meestal door de brede lanen loopt.

Er zijn daarbij wel een aantal voorwaarden te vervullen die niet zo eenvoudig verzoenbaar zijn.

  • In het bos zijn een aantal natuurkernen die ontzien moeten worden. De lichtgroene cirkels op de kaart hierboven zijn natuurkernen waar aan bosverjonging gedaan wordt en gestreefd wordt naar een groter natuurwaarde. Daardoor is het kronkelig pad erlangs geen optie voor MTB-gebruik.
  • Onderaan is het rood omlijnde vak een gebied waar de oorspronkelijke heide opnieuw hersteld wordt.
  • Er loopt een paardenroute door het gebied en paarden kunnen opgeschrikt worden door fietsers.
  • Ondanks dat men het gevoel heeft dat het Kloosterbos een aaneengesloten gebied is, is dat geenszins zo voor de eigendomstructuur. Het Kloosterbos is slechts gedeeltelijk eigendom van de provincie Oost-Vlaanderen. Op de figuur hieronder is alles wat donker omlijnd is provincie-eigendom. Dus vooral in het noordelijke gedeelte zijn er nog andere eigenaars betrokken, wat de zaak complex maakt.

Donker omlijnd = provincie-eigendom

Na vergaderingen op 23 maart, 5 juni en 13 november zitten we momenteel al aan het 4e voorstel voor het nieuwe parcours. In dit 4e voorstel wordt de huidige toegang tot het Kloosterbos in het midden bovenaan gelegd ipv aan de linker kant en zou er 6,5 km door het Kloosterbos gereden kunnen worden.

Over dit voorstel is er al over ongeveer 70% een akkoord en de provincie zal half december via een terreinbezoek de andere 30% ter plaatse bekijken. Tot zolang kunnen we helaas geen plannetjes publiceren.