[1 december 2023]

Het Hospicebos is op dit moment opgenomen in de Sport Vlaanderen MTB-route van Nazareth (de groene lus). Dit parcours is behoorlijk natuurarm en bijgevolg zou een upgrade door een grotere lengte door het Hospicebos welkom zijn. MBF Vlaanderen heeft dan ook aan de provincie een voorstel gedaan om meer paden in het bos open te stellen voor mountainbike.

In de huidige toegankelijkheidsregeling van het Hospicebos is het niet mogelijk om een gesloten lus in het bos te rijden met een mountainbike. Dit komt omdat de huidige mogelijkheden opgehangen zijn aan de centrale halfverharde dreef en de wegen ten noorden van het bos, zoals de bestaande toestand hieronder laat zien.

Bestaande toestand

Om het gebied interessanter te maken voor MTB is het wenselijk dat er in het middendeel en in het oostelijk deel van het bos een bijkomend pad opengesteld wordt voor fietsers. We zien hier volgende mogelijkheden:

  • Het ruiter- en wandelpad in het middendeel ook openstellen voor fietsers (pad 1-2) op de onderstaande kaart
  • Het wandelpad in het oostelijk deel van het bos ook openstellen voor fietsers (pad 3-6-7-8)

Onze argumentatie is de volgende:

  • Technisch gezien zijn zowat alle paden in het bos voldoende breed om medegebruik door MTB toe te laten, gezien ze zelden smaller zijn dan 3m.
  • Het ruiter- en wandelpad in het centrale deel (pad 1-2) is quasi overal meerdere meter breed en is zeer overzichtelijk wegens weinig ondergroei in het bos.

Ons voorstel

Om een volledige lus in het oostelijk deel van het bos te kunnen maken is het nodig om een bijkomend pad toegankelijk te maken voor MTB. Onze voorkeur gaat uit naar het pad 3-6-7-8 omdat dit het enige voldoend brede pad is dat over de volledige lengte van het oostelijke deel loopt. Op het einde van het bos aan de oostelijk kant kan de bestaande landbouwweg 8 dienen om de lus te sluiten naar de centrale dreef of naar de Lijkstraat.

Een alternatief voor het voorgaande pad is het pad 3-4-5-10-9. Technisch gezien valt dit pad uit elkaar in 2 delen 3-4-5 en 10-9.

Met onze voorstellen zou de lengte van de Sport Vlaanderen route in het bos stijgen van 2 km offroad op een lengte van 6 km naar 4 km offroad op 7 km.

links: huidige toestand, rechts: ons voorstel

Gezien het Hospicebos heel druk gebruikt wordt, omdat er niet zoveel natuur is in deze streek, is de provincie op dit moment bezig met een aantal projecten om het Hospicebos uit te breiden. Dat zou op het einde van 2023 gerealiseerd moeten zijn. Nadien moet een nieuwe toegankelijkheidsregeling opgesteld worden waarbij onze voorstellen mee opgenomen zouden worden.

Enkele sfeerbeelden uit het Hospicebos

We houden dit warm in 2024 …