In het kader van het openbaar onderzoek voor de nieuwe toegankelijkheidsregeling voor het provinciaal domein Den Blakken in Wetteren in Maart, heeft MBFv gevraagd om extra mountainbike verbindingen mogelijk te maken. Daarbij hebben we onderstaand voorstel gedaan, waarbij we de groene en het rode pad bijkomend fietstoegankelijk wilden:

Het voorstel van toegankelijkheidsregeling waarop wij in groen de door ons gevraagde paden aangeduid hadden.

We kregen daar echter het volgende antwoord op:

Bij deze bevestiging dat wij willen vasthouden aan de bestaande en goedgekeurde Toegankelijkheids-regeling voor Den Blakken, waarbij er geen fietsers en dus ook geen MTB-ers toegelaten zijn in het gebied.
Die beslissing is er in de toenmalige goedkeuringsprocedure voor de Toegankelijkheidsregeling gekomen na opmerkingen van wandelaars die dezelfde smalle bospaadjes gebruiken in Den Blakken en daar terecht geen fietsers wilden omwille van de veiligheid.
Er is trouwens een (grote) gemeentelijke MTB-route in de directe omgeving van het domein.  De Lange Wegel (de zgn ‘centrale dreef’, een officiële buurtweg) is wel toegankelijk voor fietsers en geeft ook aansluiting op diverse andere openbare buurtwegen vlakbij.

Jammer, maar we hebben nog andere ijzers in het vuur bij de provincie Oost-Vlaanderen.