[25/11/2023]

Gezien het opstellen van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP), om sportactiviteiten toe te laten in het bos van Zevenbergen, wat een natuurgebied is, een behoorlijk complexe aangelegenheid is waaraan ook kosten verbonden zijn, heeft het schepencollege van Waasmunster beslist om eerst te gaan polsen bij alle diensten die advies moeten geven tijdens de goedkeuringsprocedure van het RUP; ze gaan aan die diensten een zogenaamd pre-advies vragen.

Bij zo’n pre-advies wordt aan de betrokken dienst het voorstel van RUP voorgesteld en worden de belangrijkste bezwaren gevraagd. Uitgaande van die bezorgdheden wordt dan het voorstel al dan niet aangepast.

Zowel Sport Vlaanderen als de dienst vergunningen van het Agentschap voor Natuur en Bos hebben op de startvergadering in mei een positief standpunt ingenomen, dus hopen we op het beste in dit dossier.

De gemeentediensten zijn op dit moment de vragen voor het pre-advies aan het finaliseren en eind november zouden de documenten vertrekken.

We zijn een belangrijke stap verder, maar we zijn er nog lang niet.

Wordt vervolgd.


[4 mei 2023]

Sinds meer dan 30 jaar is het dirtparcours van Zevenbergen in Waasmunster een vaste waarde in Oost-Vlaanderen. Dat parcours ligt op privé terrein en in bosgebied en is dus de facto illegaal.

Enkele maanden geleden nam MBF Vlaanderen, na vragen van gebruikers, het initiatief om dit parcours te proberen legaliseren. Na het nodige lobbywerk was ook de gemeente gewonnen om dit te bekijken en de eigenaars waren welwillend.

De regio-coördinator van MBFv was op donderdag 4 mei 2023 dan ook aanwezig op de eerste verkennende vergadering, georganiseerd door met de betrokken stadsdiensten (de bevoegde schepen, de diensten sport, jeugd en milieu) en daar waren ook Sport Vlaanderen en de dienst vergunningen van het Agentschap Natuur en Bos op uitgenodigd.

De mensen van ANB, dienst vergunningen, gaven uitvoerige uitleg hoe dit parcours gelegaliseerd kon worden. De procedure is wel niet echt eenvoudig, maar daarna kan het parcours wel blijven en verder aangepast worden naargelang de noden.

  • De gemeente moet een Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP) opstellen om dit natuurgebied een nevenfunctie fietsrecreatie te geven
  • Daarna moet er een overeenkomst komen tussen de eigenaars en een uitbater van het terrein (een vzw of de gemeente, nog uit te klaren)
  • Ten slotte moet er een toegankelijkheidsregeling opgesteld worden, zodat fietsen toegelaten is op het terrein.

De eigenaar en de gemeentediensten gaan nu tegen half juni bekijken hoe ze deze procedures kunnen opstarten.

Wordt vervolgd.