[4 mei 2023]

Sinds meer dan 30 jaar is het dirtparcours van Zevenbergen in Waasmunster een vaste waarde in Oost-Vlaanderen. Dat parcours ligt op privé terrein en in bosgebied en is dus de facto illegaal.

Enkele maanden geleden nam MBF Vlaanderen, na vragen van gebruikers, het initiatief om dit parcours te proberen legaliseren. Na het nodige lobbywerk was ook de gemeente gewonnen om dit te bekijken en de eigenaars waren welwillend.

De regio-coördinator van MBFv was op donderdag 4 mei 2023 dan ook aanwezig op de eerste verkennende vergadering, georganiseerd door met de betrokken stadsdiensten (de bevoegde schepen, de diensten sport, jeugd en milieu) en daar waren ook Sport Vlaanderen en de dienst vergunningen van het Agentschap Natuur en Bos op uitgenodigd.

De mensen van ANB, dienst vergunningen, gaven uitvoerige uitleg hoe dit parcours gelegaliseerd kon worden. De procedure is wel niet echt eenvoudig, maar daarna kan het parcours wel blijven en verder aangepast worden naargelang de noden.

  • De gemeente moet een Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP) opstellen om dit natuurgebied een nevenfunctie fietsrecreatie te geven
  • Daarna moet er een overeenkomst komen tussen de eigenaars en een uitbater van het terrein (een vzw of de gemeente, nog uit te klaren)
  • Ten slotte moet er een toegankelijkheidsregeling opgesteld worden, zodat fietsen toegelaten is op het terrein.

De eigenaar en de gemeentediensten gaan nu tegen half juni bekijken hoe ze deze procedures kunnen opstarten.

Wordt vervolgd.