Van zodra wij vernamen dat er een nieuwe toegangsregeling op stapel staat voor Averbode Bos en Heide, hebben wij, na kort intern overleg, contact opgenomen met Natuurpunt afdeling Averbode Bos en Heide, met de vraag of zij bereid waren om met ons in overleg te gaan mbt deze toegangsregeling.

Natuurpunt Averbode bos & heide: overzichtskaart

Na een aantal mails over en weer is er overleg geweest tussen Kristof Weckx (voor MBF Vlaanderen vzw) en medewerkers van Natuurpunt Averbode Bos&Heide, tijdens een fijne wandeling over de Weefberg te Averbode, dewelke ook opgenomen is in de nieuwe toegangsregeling.

Wij hebben geluisterd naar de motiveringen van Natuurpunt, en duidelijk gemaakt dat wij daar begrip voor hebben, en gegronde redenen ook willen motiveren naar mountainbikers en gravelbikers die van dit gebied willen genieten.

We hebben ook bemerkingen gemaakt en tegenvoorstellen gedaan met betrekking tot de beperkingen voor de fietsers.

Uiteindelijk was het een open gesprek, waarbij Natuurpunt zich kon vinden in een kleine aanpassing aan de toegangsregeling;

Bos en Heide kaart A

De rode lijn op toegangsregeling Bos en Heide kaart A zal enkel nog toegankelijk zijn voor wandelaars, vanuit veiligheidsoverwegingen aangegeven door MBF Vlaanderen vzw; een aantal ‘blinde’ bochten in dit traject zijn niet zonder gevaar als wandelaars en mountainbikers mekaar moeten kruisen. 

De gele lijn op toegangsregeling Bos en Heide kaart A kan daarentegen wél opengesteld worden voor wandelaars én fietsers; een speelse lijn met genoeg overzicht en ruimte om mekaar veilig te kunnen kruisen, die bovendien zorgt voor een mooie aaneensluiting van de trajecten die gemengd gebruik toelaten.

Een ‘ruil’ waarmee we bij MBF Vlaanderen vzw wel tevreden zijn, en waarvoor dank aan Natuurpunt.

Bos & heide kaart B

Een kanttekening met betrekking tot het gele traject zichtbaar op de toegangsregeling Bos en Heide kaart B is de volgende:

We begrijpen dat dit ruimere gebied door Natuurpunt als ‘kwetsbaar gebied’ wordt aangeduid, maar vinden het niettemin jammer dat dit traject niet weerhouden wordt voor gemengd gebruik voor wandelaars én fietsers.

Het is een graag gebruikt traject om van Gerhagen richting abdij van Averbode te fietsen, op een fijne avontuurlijke manier, en zo de aansluiting te maken met de Weefberg.

We betwisten de stelling dat mountainbikers voor meer overlast zorgen dan wandelaars.  Temeer daar trajecten als deze eerder gebruikt zullen worden door een enkele biker, hoogstens een handjevol, en zich ook niet lenen om aan hogere snelheid door te rijden…

Het zou heel fijn zijn moest op deze beslissing terug gekomen worden, maar we willen dit niet op de spits drijven.

Liever werken we mee aan een samenwerking mét Natuurpunt (ook naar toekomstige nieuwe toegangsregelingen toe, met het accent op sensibiliseren liever dan uiteindelijk sanctioneren.
Daarbij engageren wij ons om naar de bikers toe te motiveren waarom bepaalde gebieden wel of niet toegankelijk zijn voor fietsers, en in overleg met Natuurpunt bvb ook willen meewerken om bodemerosie onder controle te houden, trajecten vrij te houden, …

Kristof Weckx