[21 januari 2024]

In maart 2024 staat er een overleg met de gemeente en Sport Vlaanderen gepland, voordat de uitvoering op het terrein van start gaat.


[1 maart 2023]

Op het grondgebied van de gemeente Balen ligt een erg mooi natuurgebied van 540 ha.
Het omvat een zanderig duinenlandschap, een overgangszone en een erg nat gebied. In de eerste twee gebieden wordt vooral in de late herfst, winter en vroege lente veel gefietst. Iets wat logisch is door de sneldrogende ondergrond en de vele singletracks die door de bossen en de duinen lopen.

ANB heeft al een behoorlijk deel van dit natuurgebied in eigendom (het merendeel in het natte gedeelte dat voor mountainbiken niet interessant is). Verder heeft de gemeente nog eigendommen.
Een groot gedeelte van het duinen- en bos-landschap is qua eigendommen nog een erg versnipperd gebied met vele privé eigendommen tussen de schaarse ANB- en gemeentegronden.

Dat is één van de redenen waarom er tot nog toe geen permanente route door dit gebied loopt, iets wat uiteraard jammer is.

Onder impuls van de Bosgroep Zuiderkempen, ANB en Sportvlaanderen werd er nu toch een voorontwerp gemaakt en al met verschillende eigenaren gesproken. Dat voorstel werd o.a. aan MBF Vlaanderen voorgelegd en met dat ontwerp zijn we aan de slag gegaan.

Na grondige bestudering aan de tekentafel en vooral in het terrein hebben we een dossier met voorstellen en opmerkingen samengesteld dat eerstdaags op tafel zal komen. Tegelijkertijd hebben we ook onze algemene visie overgemaakt.

We hopen op een constructieve medewerking om tot een mooi resultaat te komen, rekening houdend met het moeilijke karakter van dit mooie gebied.

De tekst van ons voorstel kan opgevraagd worden bij lowie.marien@mbfvlaanderen.be.