Algemene werking

 • De vereniging werd gesticht op maandag 3/1/22 via een online-vergadering van Harre Hart, Lissa Breugelman, Wim De Mey, Bruno Sprimont en Piet Coussens.
 • De statuten werden neergelegd bij de rechtbank van Gent en de maatschappelijke zetel werd gevestigd in de Kolegemstraat 201 in 9032 Wondelgem.
 • Het bestuur werd opgedragen aan Wim De Mey, Bruno Sprimont en Piet Coussens.
 • Op 1/10/22 vond de eerste algemene vergadering plaats en bij die gelegenheid traden 8 leden toe tot de vzw.
 • De regioverantwoordelijken en geïnteresseerde medewerkers vergaderden maandelijks op de eerste maandag van de maand. De belangrijkste onderwerpen waren de organisatie van de vereniging en de toegankelijkheidsregelingen van ANB en Natuurpunt in openbaar onderzoek. Deze vergaderingen gingen 9 keer door.
 • Het bestuur vergaderde 9 keer.
 • In principe is er elke maand, maar praktisch naargelang de noodwendigheid, een overlegvergadering met Sport Vlaanderen, ANB, Cycling Vlaanderen en VWB over allerhande onderwerpen die ons gezamenlijk aanbelangen. De belangrijkste aandachtspunten waren de hoffelijkheidscampagne voor gebruikers van het buitengebied en de nieuwe beleidsvisie van ANB over recreatief gebruik van hun terreinen naast de problemen met de E-tool voor het aanvragen van MTB toertochten in West-Vlaanderen. In 2022 werden deze vergaderingen opgevolgd door Piet Coussens en op het einde van het jaar ook door Bruno Sprimont. Deze vergadering ging 6 keer door.

Communicatie via website en facebook

De vereniging communiceerde in 2022 met de leden en de geïnteresseerden via de website en facebook.
• In totaal werden 62 posts op Facebook gepubliceerd. Een overzicht van de respons hierop vind je hieronder.
• Eind 2022 werd onze instagram-account ook opnieuw geactiveerd.

Belangrijkste facebook-posts

Ledenwerking

 • Op basis van het adressenbestand van onze Charter-campagne uit 2021 werden 6000 individuele mensen aangeschreven om lid te worden van onze vereniging.
 • We voorzagen 4 lidmaatschapstarieven (Gewoon lid €5, Sympathie-lid €10, Steunend lid €20 en Lid-donateur €50)
 • De verdeling van de leden over Vlaanderen was als volgt:
 • 18% provincie Antwerpen
 • 10% provincie Limburg
 • 20% provincie Oost-Vlaanderen
 • 12% provincie West-Vlaanderen
 • 39% provincie Vlaams-Brabant
 • 1% van buiten Vlaanderen
 • 22% gewone leden
 • 25% sympathie-leden
 • 38% steunende leden
 • 15% lid donateurs

  Werking per provincie

  Onze werking in 2022 was vooral gestoeld op het reageren op de grote reeks openbare onderzoeken over toegankelijkheidsregelingen voor terreinen van ANB en Natuurpunt. Bij een aantal van deze bezwaarschriften werden MTB-ers via Facebook gevraagd om ons te helpen bij het verzamelen van informatie over de huidige situatie en om ons steun te verlenen in de vorm van het onderschrijven van een bezwaarschrift. Dit laatste werd georganiseerd via een google form.
  Daarnaast zijn er in de diverse provincies een aantal projecten die door medewerkers van MBF Vlaanderen aangestuurd of opgevolgd worden. Hieronder vind je een overzicht per provincie.

  Provincie Antwerpen

  Medewerkers: Nick Schueremans, Lowie Mariën & Guido Verheyen

  Bezwaarschriften:

  • Bosgroep Zuiderkempen: dit bezwaarschrift betrof 25 gebieden en heeft heel wat voeten in de aarde gehad, waaronder een volledige teams-vergadering in september.
  • Balen-Keiheuvel: Lowie Mariën was hier schrijver.
  • Grote Nete-vallei: Dit bezwaarschrift werd geschreven op basis van veldwerk en informatie van Guido Verheyen en werd onderschreven door 207 mensen

  Projecten:

  • Aanpassing van de rode lus van Herentals (Sport Vlaanderen route). Er was de vraag van ANB om de rode lus te verleggen en Sport Vlaanderen contacteerde ons om know-how ter plaatse. Guido Verheyen engageerde zich hiervoor. Er werd tot nu toe 3 voorstellen ingediend met een volledig ingetekend digitaal parcours, dat rekening houdt met wandelaars, natuur, én interessante MTB paden. Deze voorstellen werden echter keer op keer afgeschoten door de plaatselijke boswachter. Mogelijks wil die nu zelf een voorstel voor toegankelijkheidsregeling opstellen om MTB uit het gebied te weren
  • Lowie Mariën is bezig met het openhouden van de MTB-mogelijkheden in de gemeente Balen door overleg met het gemeentebestuur

  Provincie Vlaams Brabant

  Medewerkers: Michaël Janssens, Bruno Sprimont & Kristof Weckx

  Bezwaarschriften:

  • Bosgebied de Molen
  • Eikelberg (Aarschot)
  • Meetshovenbos (Aarschot)
  • Beniksberg (Rotselaar)
  • Schelfheidebos (Geetbets)
  • Averbode
  • Westerlo

  Projecten:

  • Er is een project in ontwikkeling op eigendom van een privé eigenaar. Er werden afspraken gemaakt op terrein om conflicten tussen spelende kinderen en mountainbikers te voorkomen met aangepaste bepijling voor mountainbikers. Een technische trail werd uitgewerkt met lokale mountainbikers
  • Besprekingen voor het verbeteren van verschillende routes in Vlaams Brabant
  • Bouw en lancering van de MTB route van Hoegaarden
  • Besprekingen met ANB en Cycling Vlaanderen rond MTB-mogelijkheden in het Meerdaalwoud

  Provincie Limburg

  Medewerkers: Frederik Engels & Yves Conings

  Bezwaarschriften:

  • Genkse Heide was het eerste dossier waar de pas opgerichte vereniging werk van maakte. Er werd een wetenschappelijk onderbouwd bezwaarschrift geschreven dat onderschreven werd door 154 mensen. Er werd echter geen gehoor aan gegeven en de voorgestelde toegankelijkheidsregeling werd door het stadbestuur van Genk doorgeduwd.
  • Niettegenstaande deze mislukking werden wel contacten gelegd met het stadsbestuur die later op het jaar tot een meer positieve verstandhouding geleid hebben waardoor er nu enkele projecten in de pijplijn zitten.
  • Er werden ook een aantal toegankelijkheidsregelingen van Natuurpunt bekeken, maar het betrof vrijwel altijd gebieden die voor ons niet interessant waren.

  Projecten:

  • Afwerken van trailcenter op terril van As (Waterschei). Men is nu nog aan het wachten op de vergunningen; die zijn aangevraagd en lopende.
  • Aanleggen van nieuwe singletracks aan Timkersberg (klaverblad) aangereikt door ANB. Op hele korte termijn mag er aangelegd worden en momenteel zijn er al kapwerken bezig. Wanneer deze klaar zijn mogen we de trails aanleggen. Deze worden nog in kaart gebracht en daarna aangelegd na de kapwerken.
  • Opstart van de vzw “Genkertrails” met lokale bikers.
  • Verkennen om inspraak te krijgen bij ontwikkelingen op de terril van winterslag.

  Provincie Oost-Vlaanderen

  Medewerker: Piet Coussens

  Bezwaarschriften:

  • Vlaamse Ardennen: dit bezwaarschrift werd opgesteld door Wim De Mey met belangrijke input van lokale bikers. Het werd onderschreven door 382 mensen en was daarmee het meest gesteunde bezwaarschrift van 2022
  • Torrebos-Burkel-Kallekesbos Maldegem: voor deze domeinen van Natuurpunt werd een bezwaarschrift opgesteld en onderschreven door 68 mensen
  • Kravaalbos Aalst: Dit bezwaar werd opgesteld met informatie van Ward Van Geyte en onderschreven door 96 mensen
  • Zandbergen Gent: Dit bezwaar werd ingediend tegen het volledig afsluiten van het bos voor MTB. Dit bezwaarschrift werd grotendeels ingewilligd en ongeveer de helft van het bosje kan gebruikt blijven voor MTB. Dit bezwaarschrift heeft ook mogelijkheden geopend voor verdere projecten op deze plaats.

   Projecten:

   • Wonderwoud Gent-Lochristi: Er werd een voorstel gedaan aan ANB en Stad Gent voor het aanleggen van een grote MTB-lus en enkele technische stukken op de nieuwe groenpool Wonderwoud van Gent, een gebied van 350 ha als het afgewerkt is. Dit voorstel wordt opgenomen in het plan en zou begin 2023 definitief worden.
   • Zandbergen Gent: verkennen van de mogelijkheden om een technisch parcours aan te leggen langs de nieuwe verkeerswisselaar van de R4 in Wondelgem. Er is half januari 2023 een terreinbezoek gepland met de betrokken diensten van Sport Vlaanderen en Stad Gent.

   Provincie West-Vlaanderen

   Mederwerker: Wim De Mey

   Bezwaarschriften:

   • Meikensbossen: dit bezwaarschrift pleit voor het openstellen van veel meer paden in dit bos. Het werd onderschreven door 125 mensen.
   • Ryckevelde: In Ryckevelde pleiten we om een aantal paden extra open te stellen, zodat er mogelijkheden komen om een volledige lus te maken in het bos. Het bezwaarschrift werd onderschreven door 57 personen. Er is ondertussen een reactie van de boswachter van het gebied om rond te tafel te gaan zitten begin 2023.
   • Kampveld: In dit gebied is er al een goede MTB-route aangelegd. In het kader van het huidige openbaar onderzoek suggereerden we een aantal bijkomende mogelijkheden. Het bezwaarschrift werd eveneens ondertekend door 57 personen.
   • Mandelvalei: bezwaar tegen het afsluiten van het fietspad langs het kanaal Roeselare-Leie ter hoogte van het natuurreservaat Mandelvalei.

   Projecten:

   • Naamsbekendheid vergroten met resultaat: nieuwe contacten regio Brugge, Sijsele, De Panne, Avelgem, Ieper, Poperinge + goed contact met Sport Vlaanderen (Jesse Clarysse)
   • Heuvelland: druk zetten op provincie / gemeente om meer nieuwe paden open te krijgen:
   • teleurstellende meeting met ANB / Regionaal Landschap omtrent uitbreiding van het aanbod van paden / opzetten van MTB-netwerk Z-WVL medio juni
   • succes op Kemmelberg (nieuw stuk van > 2km) n.a.v. bovenstaande meeting
   • Er worden nieuwe projecten voorzien voor 2023 rond Ieper (project trage wegen), Poperinge (Helleketelbos), Brugge (Rijckevelde) en De Panne (Calmeynbos)
   • Bulskampveld: na bezoek ter plaatse met Sport Vlaanderen en ANB is er een positieve intentieverklaring van de boswachter -> te valideren in een nieuwe TR