Een week na de Toegankelijkheidsregeling van “Op ’t Stort”, beter bekend bij mountainbikers als de Lommelse kanaalpaadjes, is er een nieuwe Toegankelijkheidsregeling gepubliceerd, dit keer over een nog veel belangrijker gebied: de Balense Keiheuvel.
Een naam als een klok in de mtb-wereld, wie kent dit gebied niet om in de winter te komen cruisen door de duinen over flowy droge, slingerende singletracks.
Most-Keiheuvel is ook een uniek natuurgebied van 580 ha dat uiteenlopende biotopen van natte moerassen tot kurkdroge duinen huisvest.

Er komt nu officieel verandering in de toegankelijkheid.
En dat is in dit geval een complexe materie, al was het maar omdat het droogste gebied waar gefietst wordt een lappendeken is van eigendommen van de gemeente, ANB, Kempens Landschap maar vooral nog zeer vele privé-eigenaren.

Wat we wel willen benadrukken en dat geldt voor alle natuurgebieden in Vlaanderen, is iets waar zeer weinig mountainbikers zich van bewust zijn:

Zonder Toegankelijkheidsregeling is het verboden om in die natuurgebieden te fietsen
en dat geldt tot dusver ook voor de Keiheuvel
.

Bij de toegankelijkheidsregeling die nu op tafel ligt zitten we met een dubbel gevoel, vooral nadat Lowie Mariën als medewerker van MBF Vlaanderen meegewerkt heeft aan het tot stand komen van een officiële Sport Vlaanderen route door het gebied (de bewegwijzering en opening is voorzien voor het najaar 2024). Hierbij was er veel bereidheid van ANB (Agentschap Natuur en Bos) om tot een aantrekkelijke route te komen. Als er bepaalde mooie trajecten niet in opgenomen zijn, dan ligt dat hoofdzakelijk aan de weigering van eigenaars.

Het betekent wel dat de bekende paadjes die op privaat eigendommen liggen, ook al is dat op het terrein niet duidelijk, niet in de Toegankelijkheidsregeling zijn opgenomen.

De voorgestelde toegankelijkheidsregeling

Anderzijds zijn we toch teleurgesteld dat het moeilijk doordringt om de paden te laten delen door de verschillende soorten recreanten, waardoor er toch veel paadjes zijn opgenomen als “enkel toegankelijk voor wandelaars”.

Net zoals in Lommel wordt er ons ook hier op het hart gedrukt dat er niet zal geverbaliseerd worden, maar met MBF Vlaanderen vinden we dit geen visie voor de toekomst, en blijven we achter punt 2 van ons charter staan: “Paden delen met alle natuurliefhebbers” > https://mbfvlaanderen.be/charter/

Wij vragen dus in het bezwaarschrift om,

  • Op de paden en wegen die nu zwart zijn ingekleurd (enkel toegankelijk voor wandelaars), ook fietsers toe te laten.
  • Ook bij bepaalde paden die rood werden ingekleurd (ontoegankelijk) hebben we onze bedenkingen.
  • In het gebied vlakbij het recreatiedomein dat als “vrij toegankelijke zone” werd ingekleurd vragen we om dat ook toegankelijk te maken voor fietsers.
  • Ook op de brede paden die door deelgebied “Most” lopen en zijn ingekleurd als toegankelijk voor wandelaars en ruiters vragen we ook toegang voor fietsers.

We zijn ervan overtuigd dat samenleven op de paden, zoals dat in dit gebied al van oudsher gebeurt, ook in de toekomst moet kunnen.

Op de Keiheuvel fietsen we al meer dan 40 jaar samen met de andere recreanten en we hopen dat samen met alle recreanten op dezelfde manier in de toekomst te mogen blijven doen.

Lees en onderschrijf ons bezwaarschrift

Nog beter: dien zelf een bezwaarschrift in, want dat telt zwaarder dan gewoon het onze onderschrijven. Je vindt hieronder een in Microsoft Word invulbaar exemplaar.

En waarom ook niet overwegen om lid te worden van MBF Vlaanderen? Vanaf 6 euro kan je ons financieel steunen