N.a.v. enkele repressieve acties van de provincie tegen mountainbikers in Heuvelland eind 2021 contacteerde MBF Vlaanderen vzw de gemeente Heuvelland. (https://www.hln.be/heuvelland/veldwachters-en-politie-pakken-samen-overlast-in-provinciale-domeinen-aan-mountainbikers-brengen-wandelaars-in-gevaar~a836dc97)

Na de grootschalige en stigmatiserende mediacampagne die volgde op deze acties, werd er, in overleg met de gemeente Heuvelland, op zoek gegaan naar nieuwe mogelijkheden voor MTB in de streek. Nadien sloot ook stad Ieper zich aan bij deze zoektocht, vooral met het oog op het herwerken van de bestaande, veelal verharde, Sport Vlaanderen-routes.

Intussen werd door MBF Vlaanderen een voorstel overgemaakt aan deze gemeenten met meer dan 20 paden die nu afgesloten zijn en die we graag open zien.

Onder druk van onder meer MBF Vlaanderen vzw werd er op dinsdag 28 juni een infomoment georganiseerd te Westouter. Dankzij de inspanningen van het Regionaal Landschap Westhoek kwamen de verschillende terreinbeheerders en actoren (ANB, Regionaal Landschap Westhoek, Provincie W-Vl en Sport Vlaanderen) hun visie op mountainbiken voorleggen aan vertegenwoordigers van de MTB-community (Cycling Vlaanderen, lokale clubs, MBF Vlaanderen).

Op zich was dit een lovenswaardig initiatief, helaas kwam het resultaat niet tegemoet aan de vragen en noden van de mountainbikers. Nogmaals werd duidelijk dat de noden en verzuchtingen van de natuurminnende mountainbiker niet duidelijk gehoord worden. De roep om nieuwe routes/paden werd niet beantwoord. De vraag om bestaande routes naar meer uitdagende trajecten aan te passen werd als een verrassing onthaald.

De Provincie zou wel akkoord kunnen gaan met nieuwe routes als er nieuwe terreinen aangekocht zouden kunnen worden, ANB is akkoord om MTB’en op de bestaande MTB-routes te behouden en eventueel te helpen denken aan nieuwe routes als bestaande toegankelijkheidsregelingen vernieuwd zouden worden maar voelt er niet veel voor om nieuwe stroken open te zetten.

We laten de moed echter niet zakken en zullen, in nauw overleg met Sport Vlaanderen en in samenwerking met de lokale clubs en geïnteresseerde gemeentes verder werken aan een voorstel van een nieuwe, herwerkte en uitdagende mountainbikeroute in de streek Heuvelland – Ieper!

In juli 2022 resulteerde de actie in een eerste realisatie waarover je meer kan lezen op de pagina projecten.

Meer info of wil je meewerken? Mail dan naar regio.westvlaanderen@mbfvlaanderen.be