Begin 2022 starte Agentschap voor Natuur en Bos met de opmaak van een gezamenlijk natuurbeheerplan voor de domeinen in beheer van het Agentschap voor Natuur en Bos en de provincie West-Vlaanderen wat betreft Bulskampveld-Vagevuurbos. Dit om de huidige complexiteit met verschillende natuurbeheerplannen die historisch is ontstaan op te heffen.

Er wordt vertrokken vanuit bestaande doelstellingen, zowel naar natuurontwikkeling als recreatie toe. Concreet betekent dit dat er praktisch geen mountainbike-mogelijkheden zijn, technische paden zijn al helemaal ver te zoeken.

(c) landschapvzw.be

In voorbereiding van een nieuw natuurbeheerplan voor Bulskampveld en Vagevuurbos was er half juli 2022 een constructief overleg tusssen Sport Vlaanderen, MBF Vlaanderen vzw en Natuur en Bos.

Er werd duiding gegeven rond de bestaande situatie en gekeken indien er een mogelijkheid was om nieuwe MTB-paden te creëren of om bestaande paden aantrekkelijker te maken.

Het is een positief signaal dat er constructief overleg mogelijk is; verschillende ideeën werden geopperd en eerste aanzetten werden reeds gerealiseerd door Natuur en Bos .

Samen met Sport Vlaanderen trachten we om de nieuwe stukken te integreren in bestaande routes en om bijkomende paden in de nieuwe toegankelijkheidsregeling te krijgen.

Een groot deel van Bulskampveld is echter in beheer van de Provincie West-Vlaanderen, daar hebben we nog geen overleg kunnen opstarten.

Wordt vervolgd.

Meer info of interesse om mee te werken? Mail dan naar regio.westvlaanderen@mbfvlaanderen.be.