N.a.v. een grootschalige media-campagne tegen mountainbikers in Heuvelland contacteerde MBF de gemeente Heuvelland. (https://www.hln.be/heuvelland/veldwachters-en-politie-pakken-samen-overlast-in-provinciale-domeinen-aan-mountainbikers-brengen-wandelaars-in-gevaar~a836dc97)

De gemeente Heuvelland, die niet op de hoogte was van de door de provincie geïnitieerde actie was akkoord om samen te werken om meer paden open te krijgen voor mountainbiken. Een maand later sloot de stad Ieper zich op eigen initiatief aan bij deze vraag en even later kwam ook de stad Poperinge erbij.

(c) rlwesthoek.be

Intussen werd door MBF Vlaanderen een voorstel overgemaakt aan de terreinbeheerders met meer dan 20 paden die nu afgesloten zijn en die we graag open zien.
Na persoonlijk overleg met Heuvelland en Ieper volgt eind juni een overleg tussen de terreinbeheerders (Provincie, ANB, Natuurpunt), Sport Vlaanderen en MBF Vlaanderen om verder te werken aan een nieuw MTB netwerk voor Zuid-West Vlaanderen. Het Regionaal Landschap Westhoek co├Ârdineert het overleg.

We houden jullie op de hoogte van de verder evoluties.

Meer info of wil je meewerken? Mail dan naar regio.westvlaanderen@mbfvlaanderen.be