In het Lindenbos in Linden werd in oktober 2021 een voorstel van nieuwe toegankelijkheidsregeling door ANB gelanceerd. Daarbij zouden bij een aantal boswegen het gebruik van de fiets geschrapten worden. Fietsen zo enkel nog toegelaten zijn op de zwart/blauw/gele stukken.

De omcirkelde weg wordt echter intensief gebruikt door schoolgaande kinderen en dat zou een serieuze ommetoer en fietsen langs de grote weg met zich meebrengen, waar men nu dadelijk van de bosweg in de straat aan de overkant kan inrijden, zoals op de goolge maps-foto hieronder in het blauw aangeduid is.

Op 12 april 2022 heeft het schepencollege ons amendement in het plan opgenomen.

Meer weten of interesse om mee te werken in deze regio? Mail naar regio.vlaamsbrabant@mbfvlaanderen.be