De toegang voor mountainbikers in dit speelbosje in het noorden van Gent (soms ook bekend als “Het Houtjen”) staat ter discussie, nav. een nieuwe visie van de stad op de natuurwaarde van dit gebied.

Er werd eind juni door MBF Vlaanderen, samen met de lokale betrokken clubs MTB Gent en jeugdwerking Jes, die zeer actief is in het bosje, een voorstel ingediend via de wijkregiseur om het bos toegankelijk te houden voor de jeugdwerking en voor de mountainbikers.

Op 18 november kregen we het nieuwe voorstel van het beheersplan ter inzage en blijkbaar werd voor een belangrijk deel aan onze verzuchtingen tegemoet gekomen.

Op de linker foto is de originele situatie te zien, waarbij alle paden door mountainbikers gebruikt werden.

Op de middenste foto zijn het geel gearceerde gebied en de geel gestipte paden toegankelijk voor MTB; op zich is dit het belangrijkste gedeelte van het bos met de meeste hoogteverschillen.

Helaas wordt een belangrijk deel van het bos afgesloten zoals op de rechter foto te zien is, zodat de zwarte paden op de middenste foto enkel voor wandelaars gaan zijn.

Binnenkort komt het plan in openbaar onderzoek. Als het zover is, dan zal je dat hier vernemen.

Meer info of zin om hieraan mee te werken? Mail naar regio.oostvlaanderen@mbfvlaanderen.be