Begin 2022 starte Agentschap voor Natuur en Bos met de opmaak van een gezamenlijk natuurbeheerplan voor de domeinen in beheer van het Agentschap voor Natuur en Bos en de provincie West-Vlaanderen wat betreftĀ Bulskampveld-Vagevuurbos. Dit om de huidige complexiteit met verschillende natuurbeheerplannen die historisch is ontstaan op te heffen.

(c) landschapvzw.be

Er wordt vertrokken vanuit bestaande doelstellingen, zowel naar natuurontwikkeling als recreatie toe. Concreet betekent dit dat er praktisch geen mountainbike-mogelijkheden zijn, technische paden zijn al helemaal ver te zoeken.

De lokale mountainbike club 269INCH MTB Club beweegt hemel en aarde om, samen met Sport Vlaanderen en MBF, een constructief overleg op te starten bij het begin van de opmaak van het nieuwe natuurplan.

Voorlopig verloopt het contact met ANB in deze regio wat stroef maar we blijven hopen, en druk zetten, om toch tot een overleg te komen.

Meer info of interesse om mee te werken? Mail dan naar regio.westvlaanderen@mbfvlaanderen.be.